Samtalsterapi

Samtalsterapi är en terapiform som använder samtal mellan terapeut och klient för att bearbeta och hantera olika problem eller känslor som klienten kan ha. Det kan ses som ett personligt möte mellan två personer ämnat för klientens välmående, där samtalsterapeutens främsta jobb är att lyssna, stötta och få klienten att hitta verktyg för att själv kunna hitta lösningar på det som för tillfället bekymrar klienten.

Jag är inte legitimerad utan certifierad, jag har gått utbildning i ett år för hantera samtal där klienten inte behöver medicinsk kompetens utan någon som lyssnar stöttar och ställer de rätta frågorna för att klienten själv ska komma fram till den bästa lösningen.

Framförallt har jag riktat in mig på relationer, relationer över lag människor emellan då jag har stor erfarenhet av leda grupper och människor som är på olika ”platser” i livet.